'De grijper'

Mechanische Grijper, Technische systemen 2015©

 Onze grijper

WB-100


Wie zijn wij

Wij zijn projectgroep wb100, een groep van 8 studenten die in het eerste jaar bachelor van werktuigbouwkunde zitten. De mechanische grijper is ons eerste project op de TU Delft.

Onze groep bestaat uit 8 mannelijke studenten:

• Paul Akkerman • Ivo Best • Bart Boons • Tom Klopper • Vincent Hack • Steijn Nieuwenhuis • Siebren Veraart • Jens Zuurbier

Wij hebben met z’n allen hard gewerkt aan het ontwerpen,bouwen en testen van de grijper en we zijn trots op het resultaat.

Ons Idee


We hebben de verschillende opties individueel tegen elkaar afgewogen. De zes nummers bovenin stellen de zes studenten voor die de beoordeling hebben uitgevoerd. We hebben het potentiële ontwerp onderverdeeld in twee deelproblemen. De grijper, het gedeelte dat interactie heeft met het voorwerp (het bekertje) en de nodige eisen heeft, zoals dat de grijper voldoende grip moet hebben op het bekertje zodat het bekertje niet wegglijdt. Het tweede deelprobleem is de arm, het mechanisme dat de verplaatsing moet bewerkstelligen. In de twee vergaderingen voor de keuze gemaakt werd hebben we met heel onze groep intensief gebrainstormd en zo kwamen wij op de 9 oplossingen voor de twee deelproblemen. Zoals eerder vermeld gaf elke student een score voor elk van de oplossingen. De vermelde score is de (gewogen) gemiddelde score van verschillende scores, elk gegeven voor een bepaald criterium met bijbehorende weegfactor. Bij deze criteria moet je denken aan: betaalbaarheid, veiligheid, kans van slagen etc.

Uit deze tabel kwamen twee ontwerpen als winnaar uit de bus. Een grijper die van de zijkant opereert met een ‘klassieke grijphand’ en die via een rails omhoog wordt gehesen. En een grijper van bovenaf, die via aan kabel omhooggeheven wordt, vergelijkbaar met een kermisautomaat. We hebben voor de laatste optie gekozen omdat dat ons eerder haalbaar leek en we dachten dat de constructie ervan minder complicaties met zich mee zou brengen.

Galerij


Hier volgens een aantal afbeelding die werking van grijper weergeven, het ontwerproces en de grijper zelf.

Video


 
Copyright © 2015 WB-100. Design by TemplateGarden