Introductie

Bedankt voor uw bezoek aan onze website! Wij zijn acht studenten die momenteel in ons eerste jaar van werktuigbouwkunde aan de TU Delft zitten. Voor ons eerste project hebben wij een mechanische grijper gemaakt genaamd het ‘Lelijke Eendje’. Deze grijper moet een plastic beker gevuld met water, een tetrapak, en een flesje van 0,5 liter horizontaal en verticaal kunnen verplaatsen. Om dit te realiseren kregen wij drie pneumatische actuatoren tot onze beschikking. Op deze site laten wij u zien hoe we deze beweging met behulp van de actuatoren hebben gerealiseerd.

Plan van Aanpak

Programma van eisen

Allereerst hebben we een aantal eisen opgesteld, waar onze grijper aan moet voldoen. Aan de hand van de opdracht heeft een ieder zijn plan van aanpak bedacht en hebben we de belangrijkste eisen van iedereen opgeschreven.

foto

Ideeën opdoen

Vooraf aan de opdracht kreeg iedereen de taak om zo veel mogelijk filmpjes te bekijken en websites te bezoeken voor enige inspiratie over ons eigen ontwerp. Een goede voorbereiding is immers het halve werk.

foto

Definitieve Ontwerp

Na het samenstellen van de eisen heeft iedereen een eigen ontwerp bedacht. Aan de hand van een morfologische tabel met puntensysteem hebben we het beste ontwerp bepaald.

foto

De grijper

Er is eerst een testontwerp gemaakt van karton, punaises en splitpennen. Hieruit konden we afleiden of het ontwerp ging werken en konden we alvast een beeld krijgen hoe groot de grijper moest worden. Hierna is het definitieve ontwerp gemaakt bestaande uit hout en acrylaat.

foto

Afronden

Met het definitieve ontwerp gemaakt, konden we gaan testen en was het mogelijk om de uiteindelijke filmpjes te maken van de grijper in werking. Het administratieve deel, zoals de website, tabellen en statistieken hebben we door de weken heen gemaakt.

foto

Programma van eisen

iPhpone

Aan de hand van deze eisen en wensen heeft ieder groepslid afzonderlijk een schets gemaakt. Deze schetsen zijn vervolgens kritisch bekeken om te bepalen of de schets aan alle eisen voldeed.

Orientatie

Aan de hand van de Eisen konden we een globaal beeld krijgen van wat onze mogelijkheden en beperkingen zijn. Daarbij is het ook belangrijk om na te gaan of de grijper voor de eventuele battle nog aan extra eisen zouden moeten voldoen.

Na het opstellen van de eisen zijn we allemaal gaan oriënteren op verschillende soorten grijpers en armen. Het was daarbij zeer nuttig om te beginnen bij grijpers van projectgroepen van vorige jaren, ondanks dat deze grijpers aan andere eisen moesten voldoen. Hierdoor hebben we allemaal onze eerste ideeën kunnen opdoen.

Door het programma van eisen op te stellen en tegelijkertijd informatie in te winnen over verschillende grijpers, armen en productietechnieken hebben we per persoon een beeld kunnen krijgen voor onze individuele ontwerpen.

Schetsen

Puntentabel

Om te bepalen welke grijper het beste is, hebben we gebruik gemaakt van een puntensysteem. Hierbij konden punten gegeven worden tussen de 1 en de 5. Een 1 betekent dat het ontwerp helemaal niet voldoet aan de eis of wens, 5 betekent dat het voldoet aan de eis of wens en ook haalbaar is in de uitvoering.

# Sebastiaan Tim Max Joost Nienke Pauline Huub Mathijs
Haalbaarheid 4 4 3 5 4 3 2 4
Originaliteit 3 4 3 1 4 2 3 4
Houdt voorwerp stevig vast 3 3 3 1 4 2 3 4
Stabiliteit 2 2 3 2 3 2 2 3
Stevigheid 4 3 3 1 2 2 2 4
Compatibel met verschillende voorwerpen 3 5 3 3 3 4 2 4
Kracht van de arm 3 4 3 3 4 3 3 5
Eenvoud opbouw 5 5 3 3 5 3 5 4
Materiaal 4 3 3 3 2 3 1 3
Totaal 31 33 27 26 31 27 25 35

Uit de tabel volgt dat de grijper van Mathijs het beste design is voor onze eisen en wensen. Omdat dit design veel weg had van het design van Nienke en deze ook goed aan de eisen voldeed, zijn we voor een combinatie van beide ontwerpen gegaan.

Definitieve Ontwerp

Berekeningen

Prototype

Aan de hand van ons eerste ontwerp voor de grijper hebben we een prototype voor de hand gemaakt. Hieruit bleek dat dit design zou moeten werken. Daarna zijn we verder gegaan met een prototype voor de arm van de grijper. Aan de hand hiervan bleek dat het eerste ontwerp niet voldeed aan de door ons gestelde eisen. Hierdoor hebben we het design veranderd van een losse arm naar een arm die aan het gegeven bord bevestigt is. Van dit vernieuwde design hebben we geen uiteindelijk prototype.

Laatste aanpassingen gebaseerd op haalbaarheid

Nadat we alle onderdelen voor onze grijper hadden gekregen bleek al snel dat de heugel en de tandwielen niet zouden gaan werken. Om dit probleem op te lossen is er besloten de actuator te verplaatsen naar op de grijper. Deze is nu bevestigd op de grijper tussen de vingers in.

De aanpassingen in de afbeelding zijn aangegeven met groen, dit is een actuator, en het origineel ontwerp met rood.

Eindresultaat

Fabricage

Bij het uiteindelijke ontwerp zijn alleen de onderdelen van de grijperhand van acrylaat gemaakt, de rest is gemaakt van MDF. Verder is er nog elastiek bevestigd aan de grijper armen voor extra grip en zijn er meerdere scharnieren toegevoegd om het geheel horizontaal en verticaal te laten bewegen.

Aanpassingen ivm bord

De grijper bleek iets groter dan van tevoren gedacht. Dit leidde ertoe dat de constructie waar de grijper aan moest niet meer relevant was. Toen is er besloten om de constructie aan te passen zodat deze aan het bord gemaakt kan worden. Met behulp van een aantal scharnieren tussen het bord en de arm van de grijper in, kon ook de horizontale beweging worden gerealiseerd. Door ook de actuator aan een scharnier te maken kan deze meebewegen met de arm.

Rood is het oude model dat niet werkte. Om het ontwerp te laten werken met zo min mogelijk aanpassingen zijn wij tot het ontwerp gekomen dat in het groen is afgebeeld.

Statistieken

cm omhoog tillen
grammen maximaal tilgewicht
cm maximale lengte horizontaal bewegen
Grammen totale gewicht grijper

filmpje

Discussie

Tijdens het testen van ons ontwerp zijn we tegen een aantal dingen aangelopen. Als eerste hadden we er voor kunnen zorgen dat de stangen in de grijper vingers parallel lopen. Hierdoor zouden de vingers zelf recht blijven wat zou leiden tot een betere pakking van het tetra pak. Verder liepen we er ook tegenaan dat de grijper het bekertje nogal hard neerzette op het plateau. Wat hier aan gedaan zou kunnen worden, is het mogelijk maken van het veranderen van de druk, terwijl de grijper bezig is. Voor de scharnieren hadden we achteraf beter bouten kunnen gebruiken met een platte kop, in plaats van een dikke. Hierdoor zou de grijper een grotere bewegingsvrijheid hebben omdat de scharnieren volledig dicht zouden kunnen klappen.

Wat vinden we zelf van onze grijper?