Pneumatische Grijper 2016
Welkom op onze site!
Het project

Het project

De voldende onderwerpen zijn te vinden op deze site.

Het Project in het kort

Voor het vak technische sytemen hebben wij een grijper ontworpen. Het project bestond uit oriënteren, ontwerpen, fabriceren en testen. Wij zijn begonnen met informatie en referentiemateriaal op te zoeken op internet. Iedereen heeft zijn eigen ontwerp getekend en aan de groep voorgesteld. Wij hebben samen een geheel ontwerp bedacht met invloed van ieders tekeningen. De fabricage van het ontwerp is toen gestart en uiteindelijk getest in de assemblagewerkplaats.

De opdracht

De opdracht was duidelijk: een bekertje of pakje met een maximale massa van 500 gram moest worden opgetild en op een plateau 150mm hoger worden neergezet. Het bekertje moest ook nog naar links of naar rechts worden verplaatst. Om dit te realiseren hadden wij drie actuatoren tot onze beschikking. Het was toegestaan om andere materialen te gebruiken mits hier zelf voor werd gezorgd. Wel kregen alle groepen een plaat PMMA(perspex) tot hun bechikking. Hieruit konden met behulp van een lasersnijder de benodigde onderdelen uitgesneden worden.

Eisen ontwerp

Een ontwerp moet aan bepaalde eisen voldoen. Denk hierbij aan eisen met betrekking tot de functionaliteit of de fabricage. De grijper die wij moesten gaan maken heeft aan de volgende eisen voldaan:

- De grijper moet een bekertje van maximaal 500 gram kunnen vastpakken en vasthouden.

- De grijper moet het bekertje 150mm omhoog en minimaal 10mm naar links of recht verplaatsen.

Wij hebben zelf ook nog extra eisen aan ons ontwerp gesteld.

- De grijper moet naar het bekertje toe bewegen.

- De grijper moet het bekertje op kunnen pakken en weer los kunnen laten.

- De grijper moet objecten van verschillende grootte en structuur kunnen oppakken.

- De grijper moet makkelijk te assembleren zijn met oog op de battle.

Portfolio

In het portfolio alle aspecten beschreven van het project

Handschetsen grijpers

Ideëen grijpers

Solidworks

Uitsnijden onderdelen

Morfologisch overzicht&concepten

Keuze ontwerp

Uiteindelijk ontwerp

Fysieke grijper

Video's grijper

Videos uiteindelijke grijper

Evaluatie/Discussie

Terugkoppeling project.

Verloop project

Van opdracht tot grijper.

 • Oriëntatie

  Om een idee te krijgen van een grijpsysteem heeft iedereen in de groep informatie op internet gezocht. Denk hierbij aan plaatjes filmpjes en sites van voorgaande projecten van studenten werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Iedereen kon zich zo een beter beeld vormen van hoe onze grijper eruit zou moeten komen te zien. Iedereen heeft toen een isometrische tekening gemaakt van een ontwerp dat zij bedacht hadden. Per ontwerp hebben wij toen gekeken welke aspecten goed en minder goed waren. Ook hebben wij met de projectdocent de ontwerpen besproken die wij het beste vonden.

 • Ontwerp

  Met de groep hebben wij tijdens de projecturen veel overlegd over het uiteindelijke ontwerp van onze grijper. Wij zijn tot het besluit gekomen om een soort portaalkraan te ontwerpen. Het frame zou op dat van een portaalkraan lijken en het grijpmechanisme hangt er dan aan vast. Om de verticale afstand te overbruggen leek het ons een goed idee om een schaarmechanisme te gebruiken waaraan de grijpklauw vast zat. Dit schaarmechanisme wordt dan door middel van een actuator open en dicht getrokken. Onze grijper hebben wij gebaseerd op een robot hand met twee halfronde stukken pvc die open en dicht gaan door middel van een andere actuator. Om met de groep tot een finaal besluit te komen hebben wij tijdens de projecturen veel overlegd en tekeningen op het bord gemaakt om een beeld te vormen van de ideeën van anderen. Toen wij het eens waren over het ontwerp hebben wij met behulp van karton en andere knutselmaterialen een proefmodel gemaakt om de werking te testen. Naar aanleiding hiervan zijn nog wat kleine aanpassingen gemaakt. Toen zijn wij met de fabricage begonnen.

 • Fabricage

  Het frame hebben wij uit vurenhout gemaakt omdat dit makkelijk te assembleren is en het tevens ook goedkoop is. Het schaarmechanisme hebben wij uit laten snijden uit PMMA, ook wel bekend als perspex. Wij hebben bewust de onderdelen voor het schaarmechanisme laten uitsnijden omdat alle onderdelen dan precies even groot zouden zijn en goed zouden passen. De grijphand bestaat uit twee stukken halfrond pvc die met een scharnier vast zitten. Aan het ene stuk zit de actucator vast. Bovenop het frame hebben wij twee stukken ladenrails gemonteerd waarop het geheel naar links of naar recht kan schuiven. De fabricage verliep vlot en gecoördineerd. Taken waren verdeeld en iedereen heeft zo meegeholpen aan het maken van de grijper.

 • Testen

  Natuurlijk moesten wij weten of de grijper werkte zoals wij bedacht hadden. Om dit te testen kregen wij de ruimte om in de assemblagewerkplaats met behulp van de echte actuatoren ons ontwerp te testen. Wij hebben drie mensen naar de assemblagewerkplaats laten gaan met de grijper. Zij hebben toen de actuatoren gemonteerd en het ontwerp getest. Uit de test bleek dat het ontwerp functioneerde zoals wij ongeveer in gedachten hadden. Wel moesten er twee elastiekjes aan het schaarmechanisme gemonteerd worden om te zorgen dat het mechanisme vloeiender kon bewegen. Ook zijn er nog video's gemaakt van de grijper. Deze zijn te zien onder het kopje 'video's grijper' in het portfolio.

 • Op naar
  het volgende
  project

Onze groep

Maak kennis met iedereen uit WB22.

Sebastiaan Prins

Teun Prevoo

Susan Potters

Max Polak

Jim Rietveld

Marlies Popken

Segher van Reij