Ontwerpwedstrijd "RoboHopper" woensdag 21 juni 2017

 

Opdracht

Reglement

Nieuws

Sponsors

 


Basis regels1):

 1. De deelnemers hebben 10 minuten om de robohopper in gereedheid te brengen.
 2. Een van de teamleden mag in het speelveld verblijven om de robohopper te activeren.
 3. De andere teamleden nemen na het in gereedheid brengen plaats buiten het wedstrijdveld.
 4. De robohopper staat na het in gereedheid brengen geheel zelfstandig zonder hulpmiddelen.
 5. Er mogen mogen geen hulpmiddelen in het veld worden geplaatst.
 6. Na het wegspringen mag er niets achterblijven.
 7. Er strijden telkens 4 robohoppers binnen 1 categorie tegelijk.
 8. Na het startsein worden de robohoppers geactiveerd en de prestatie vastgesteld.
 9. Extra pogingen zijn toegestaan tot maximaal 5 minuten na het startsein.
 10. Het helpen/begeleiden van de robohopper levert een strafpunt.

Wedstrijdveld en element definitie:

 1. De ondergrond is een harde bestrating (klinkers).
 2. De robohopper wordt achter een lijn geplaatst.
 3. Bij een afstand sprong wordt de grootte van de sprong gemeten. De robohopper staat geheel zelfstandig.
 4. Bij begeleid hoppen wordt de snelheid herleid uit de afgelegde afstand en benodigde tijd. De robohopper wordt door middel van een buis in een cirkelvormige beweging gedwongen. De lengte van de buis is circa 2 meter, de diameter van de buis is 5/8" (PVC elektrabuis). De hoogte van de interface tussen de robot en de buis is bij de start postitie 0.4 meter.
 5. Bij vrij hoppen wordt de afstand gemeten vanuit de startpositie in de richting waar de robohopper naar toe is gehopt na 5 minuten hoppen.

De aandrijving en grootte van de robohopper:

 1. Als energiedrager mag gekozen worden voor een accu, 1.5 liter petflessen met maximaal 6 bar perslucht en/of mechanische veren. Bij gebruik van elektra is alleen voeding via een eigen accu toegestaan (maximale klemspanning 50V).
 2. De robohopper is in de startpositie minimaal 0.4 meter hoog.
 3. De robohopper moet, eventueel gedemonteerd, in een verhuisdoos passen van 0.48x0.32x0.33m.

Verdere eisen aan de robohopper:

 1. De robohopper is volledig demontabel zodat reparaties op een later moment mogelijk zijn.
 2. Eventuele framedelen mogen worden gelast, mits de overige onderdelen demontabel blijven.
 3. Het solid works ontwerp gemaakt in Q3 komt overeen met het vervaardigde ontwerp in Q4.
 4. De prestatie blijkt in Q4 overeen te komen met de ontwerpspecificatie opgesteld in Q3.

Veiligheid en afwerking:

 1. Afwerking en veiligheid conform CE-markering, geen uitstekende draadeinden, scherpe randen, open ketting.
 2. De luchtaansluiting met de 1.5 liter PET flessen dient via de dop te worden aangebracht.
 3. Geen duct tape. Houten constructiedelen zijn toegestaan indien netjes afgewerkt Stalen componenten zijn beschermd tegen roesten. Verfspuiten is niet toegestaan binnen de TU gebouwen of op de TU terreinen.
 4. Het groepsnummer is vooraf duidelijk zichtbaar aangebracht op de robohopper (maluspunt indien nagelaten).
 5. Wie de robohopper bedient draagt handschoenen en een veiligheidsbril.

Kosten:

 1. Maakbaar in 5 werkplaatsmomenten van 4 uur.
 2. Materialen en koopdelen worden vergoed tot 100 euro.
 3. Declaratie van kosten voor materialen en koopdelen vereist dat alle onderdelen met kostprijs zijn opgenomen in de bestellijst van het tekenpakket in Q3. Voor het declareren van kosten in Q4 zijn bovendien BTW bonnetjes vereist.
 4. Sponsoring is toegestaan maar niet nodig. Tegenprestaties zoals stickers op de robohopper en het dragen van een T-shirt met bedrijfslogo is toegestaan.
 5. EfficiŽnt materiaalverbruik wordt mede beoordeeld, bijvoorbeeld lichtgewicht (plaatstaal gezet, buis in plaats van stafmateriaal, kleine diktes, kiezen voor kunststof waar mogelijk).
 6. Onder de prijswinnaars, worden enkele gerealiseerde ontwerpen geselecteerd die beschikbaar blijven voor promotiedoeleinden. Hier wordt geen extra vergoeding voor gegeven. Het is daarom niet toegestaan om gesponsorde onderdelen te gebruiken op leenbasis.

Springbeweging:

 1. De springbeweging is mechanisch geactueerd. Hier valt een persluchtcilinder ook onder. Een perslucht of waterraket niet.
 2. Voortbewegen op roterende elementen is niet toegestaan. Wat niet mag zijn bijvoorbeeld vierkante wielen of wielen met blades. Wat wel mag is bijvoorbeeld het toepassen van een elektromotor als aandrijving van een kruk-drijfstang mechanisme.
 3. De robohopper komt tijdens het hoppen los van de grond.

1)Vragen en aanvullingen:

 1. Alles wat niet voorgeschreven is mag, maar bij twijfel kijk je bij FAQ op Bb. Is de vraag nog niet beantwoord op Bb, neem dan contact op met de projectleider.
 2. Als ontwerper is het van belang in de beginfase de ontwerpopdracht de opdrachtgever te benaderen als er enige twijfel bestaat over wat de opdrachtgever echt zou willen en wat er in de opdracht beschreven staat. Waar het uiteindelijk om gaat is dat de opdrachtgever krijgt wat deze wenst. Dit kan afwijken van de beperkte oplossingsruimte die de opdrachtgever voor ogen heeft en het daaraan gerelateerde reglement dat is opgesteld.
 3. Door voortschrijdend inzicht kan de opdrachtbeschrijving nog worden aangepast. Aanpassingen zullen via Bb-mededelingen worden gecommuniceerd. 

Het is ook mogelijk om op individuele basis toestemming te vragen om af te wijken van het reglement als dit in het voordeel is van de opdrachtgever.