Ontwerpwedstrijd "Pakkethondje" woensdag 17 juni 2020  
Opdracht Reglement Nieuws Sponsors


Basis regels:
 1. De deelnemers hebben 5 minuten om het Pakkethondje in gereedheid te brengen.
 2. Twee teamleden mogen in het wedstrijdveld verblijven om het pakkethondje te begeleiden.
 3. De andere teamleden nemen na het in gereedheid brengen plaats buiten het wedstrijdveld.
 4. Er mogen geen hulpmiddelen in het wedstrijdveld worden geplaatst of onderdelen worden achtergelaten.
 5. Na het startsein wordt het pakket van maximaal 10 kg handmatig vanaf een hoogte van iets meer dan 0,4m op het Pakkethondje geschoven, zonder tilbeweging.
 6. De eerste uitdaging is, na het beladen, in de richting van de eerste hindernis te bewegen zonder om te vallen en zonder de lading te verliezen.
 7. De volgende uitdaging is het nemen van de eerste hindernis, zonder om te vallen en zonder de lading te verliezen. De eerste hindernis is een talud.
 8. De tweede hindernis bestaat uit een stapeling van opsluitbanden die door de projectgroep zelf wordt ingericht. Hoe moeilijker, hoe meer punten te behalen.
 9. Als er na het startsein bij het afleggen van het parcours met hindernissen iets mis gaat dan mag binnen de 10 minuten speeltijd opnieuw gestart worden.
 10. Voor het afleggen van het traject vanaf de laadplaats tot de losplaats is totaal 10 minuten beschikbaar.

Wedstrijdveld en elementdefinitie:

 1. De ondergrond van het wedstrijdveld is een ruwe harde bestrating (klinkers).
 2. De laadplaats is een circa 0.5 meter hoge betonnen rand.
 3. Het pakket is een box met de afmetingen circa LxBxH=0,37x0,28x0,10 m met een gewicht van maximaal 10 kg.
 4. Na het beladen en verlaten van de laadplaats zal het pakkethondje een bocht van circa 90 graden moeten maken om recht voor de eerste hindernis uit te komen.
 5. De eerste hindernis is een 0,085 m hoog talud. Het pakkethondje gaat in zijn geheel over de hindernis.
 6. De tweede hindernis bestaat uit een stapeling van opsluitbanden. Hierbij kunnen punten gescoord worden die afhankelijk zijn van de zelf gekozen stapeling. Let op: Verplaats de opsluitbanden alleen met twee personenen. Niet op de opsluitbanden gaan staan.
 7. De losplaats is net als de laadplaats een circa 0,5 meter hoge betonnen rand.

De aandrijving en grootte van het Pakkethondje:

 1. Het Pakkethondje past, eventueel in gedemonteerde toestand, in een verhuisdoos van 0,48 x 0,32 x 0,33 m.
 2. Aan het maximum gewicht is geen absolute grens gesteld, maar gezien de hanteerbaarheid moet gestreefd worden naar zo min mogelijk gewicht.
 3. Het Pakkethondje is zodanig demontabel dat reparaties op een later moment mogelijk zijn.
 4. Alleen framedelen mogen worden gelast.
 5. De aandrijving en het bewegingsmechanisme mogen vrij worden gekozen.
 6. De energiebron moet worden meegenomen met het Pakkethondje.
 7. Het Pakkethondje moet op eigen kracht bewegen.
 8. Het Pakkethondje mag verbonden worden met een verbindingskabel / snoer. Via deze verbinding mogen geen krachten worden doorgeleid.
 9. Het Pakkethondje mag via een permanent magneet verbonden worden met een geleideriem. Het permanent magneet kan belast worden tot circa 25 N.
 10. Het anders dan via de geleideriem helpen/begeleiden van het Pakkethondje levert strafpunten op en/of uitsluiting van de top 10 van de competitie.

Veiligheid en afwerking:

 1. Afwerking en veiligheid conform CE-markering, bijvoorbeeld geen uitstekende draadeinden, scherpe randen of open ketting.
 2. Onderdelen die werken op basis van pyrotechniek (ontsteking van airbag) zijn niet toegestaan.
 3. De (accu)spanning van de aandrijving mag maximaal 50 Volt bedragen.
 4. Geen ducttape of tiewraps. Voor het toepassen van houten constructiedelen is toestemming nodig. Motiveer en vraag toestemming via het "Brightspace Forum".
 5. Stalen componenten zijn beschermd tegen roesten. Verfspuiten is niet toegestaan binnen de TUD-gebouwen of op de TUD- terreinen.
 6. Het groepsnummer is vooraf duidelijk zichtbaar aangebracht op het pakkethondje (maluspunt bij testen indien nagelaten).
 7. Wie zich in het wedstrijdveld begeeft draagt handschoenen en een veiligheidsbril, geen open sandalen.

Ontwerpproces en rapportage:

 1. Het ontwerp ligt in Q3 volledig vast in een SolidWorks-model met technisch tekeningenpakket.
 2. Aan het einde van Q3 dient de prestatie van het Pakkethondje te worden voorspeld door middel van berekening (belasting door botsing, sterkte van onderdelen, snelheid).
 3. Aan het einde van Q4 wordt de werking geƫvalueerd en dienen afwijkingen van de voorspelde prestatie te worden verklaard.

Kosten:

 1. Maakbaar in 5 werkplaatsmomenten van 4 uur.
 2. Materialen en koopdelen worden vergoed tot 100 euro, waarvan 80 euro vrij te besteden is en 20 euro gereserveerd is voor materialen te bestellen bij de IWS.
 3. Uiteraard worden alle onderdelen met kostprijs opgenomen in jullie kostprijsoverzicht.
 4. Sponsoring is toegestaan maar niet nodig. Sponsoring van individuele projectgroepen wordt niet ondersteund door de staf met bijvoorbeeld een brief of een verklaring. Een tegenprestatie zoals stickers op het Pakkethondje is toegestaan.
 5. Efficiƫnt materiaalverbruik wordt mede beoordeeld, bijvoorbeeld lichtgewicht (plaatomvormen in plaats van vlakke plaat, buis in plaats van stafmateriaal).
 6. Onder de prijswinnaars worden enkele gerealiseerde ontwerpen geselecteerd die beschikbaar blijven voor promotiedoeleinden. Hier wordt geen extra vergoeding voor gegeven. Het is daarom niet toegestaan om gesponsorde onderdelen te gebruiken op leenbasis.

Vragen en aanvullingen:

 1. Kijk op het Q&A-forum op Brightspace voor aanvullende informatie. Is jouw vraag nog niet beantwoord op Brightspace, plaats jouw vraag dan op het forum.
 2. Als ontwerper is het van belang in de beginfase van de ontwerpopdracht vragen te stellen via "Brightspace Forum" als er enige twijfel bestaat over wat de opdrachtgever echt zou willen en wat er in de opdracht beschreven staat. Waar het uiteindelijk om gaat is dat de opdrachtgever krijgt wat hij wenst. Dit kan afwijken van de beperkte oplossingsruimte die de opdrachtgever voor ogen heeft en het daaraan gerelateerde reglement dat is opgesteld.
 3. Door voortschrijdend inzicht kan de opdrachtbeschrijving nog worden aangepast. Aanpassingen zullen via "Brightspace-Mededelingen" worden gecommuniceerd.
 4. Het is ook mogelijk om op individuele basis per email toestemming te vragen om af te wijken van het reglement als dit in het voordeel is van de opdrachtgever (a.vanbeek@tudelft.nl)