Ontwerpwedstrijd "Gemaalpomp" woensdag 15 juni 2016  
Opdracht Reglement Nieuws Sponsors

Werktuigbouwers ontwerpen en bouwen mechanische hulpmiddelen om de mens van dienst te zijn. Studenten aan de TUDelft worden nu uitgedaagd een spierkracht aangedreven waterpomp te ontwerpen die past in bak past van 0.78x0.56x0.43m, binnen tien minuten operationeel kan zijn, een opvoerhoogte van 0.75 meter moet overbruggen met een maximaal pomp debiet.

Op woensdag 10 februari 2016 zijn 81 teams van de TU Delft van start gegaan met hun ontwerp om uiteindelijk woensdag 15 juni tegen elkaar uit te komen. Elk team bestaat uit 6 tot 8 eerstejaars studenten werktuigbouwkunde.

Prijsuitreiking

Er zijn in diverse categorieen een of zelfs meerdere prijzen te winnen.

 • Prestatie, pompdebiet
 • Green award, lichtgewicht / mobiel
 • Constructeursprijs, technische uitvoering / veiligheid
 • Science centre award, innovatief / onderscheidend

De prestatie wordt per categorie beoordeeld waarbij de categorie indeling is gebaseerd op het type pomp; plunjerpomp, schroefpomp...

Tijdens management meetings die georganiseerd zijn in de ontwerpfase, wordt de onderbouwing van de ontwerpkeuzes beoordeeld door een management team.

De ontwerpfase wordt afgesloten met een werkpakket die bestaat uit het 3D virtueel ontwerp met Solid Works, werktekeningen en bestellijsten voor materialen en onderdelen. Daarbij nog een ontwerpspecificatie waarin het te verwachten pompdebiet zo goed mogelijk wordt voorspeld.

Een technische jury, met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, beoordeelt uiteindelijk het

 • 3D virtuele ontwerp op basis van een poster inclusief hoe goed deze overeen komt met het vervaardigde ontwerp.
 • De prestatie van het vervaardigde ontwerp inclusief hoe goed deze overeen komt met de ontwerpspecificatie..

Technische Jury

De Jury bestaat uit docenten en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven:
- Anton van Beek, Projectleider, TUDelft
- Regine Vroom, Co÷rdinator Ontwerpwedstrijd, TUDelft
- Jos Knoester, Wedstrijdleiding, TUDelft
- Jan Gruijters, Technical Manager, Huisman Equipment BV
- Michael van der Meer, Hoofd Science Centre Delft
- Jordy de Boer & Lloyd Hobo, Design Solutions.
- Ad Valkenburg, Hoogheemraadschap Delfland

 


 

 

Ontwerpwedstrijd:

Ontwerp en vervaardig een spierkracht aangedreven waterpomp. De pompinstallatie moet

 • eventueel gedemonteerd in een plastic bak passen van 0.78x0.56x0.43m (Ikea).
 • in 10 minuten uit de plastic bak genomen kunnen worden en operationeel zijn.
 • worden aangedreven met een basisopstelling die bestaat uit een fiets met een fietstrainer.
 • volledig demontabel zijn voor onderhoud.
 • over een hoogte van 0.75 meter het water verplaatsen.
 • zoveel mogelijk roestbestendig zijn.

De voornaamste ontwerpuitdagingen kunnen worden opgesplitst in:

 • Het selecteren van het meest geschikte type waterpomp wat betreft maakbaarheid en pompcapaciteit.
 • Het ontwerpen van een mechanische overbrenging tussen de uitgaande as van de fietstrainer en de pomp.
 • Het te verwachten pompdebiet berekenen in het ontwerpstadium.
 • Pomp detaillering, afdichtingen, maakbaarheid, kleppen enz.
 • Maakbaar in 5 werkplaatsmomenten en met een budget van 100 euro.

Wedstrijdelement:

Het team heeft tot 10 minuten de tijd om de pompinstallatie volledig operationeel te hebben.

Na 10 minuten wordt de prestatie van de pompinstallatie vastgesteld. De prestatie wordt gemeten door

 1. na 5 minuten de hoeveelheid water te meten dat is overgepompt van reservoir 1 naar reservoir 2
 2. als reservoir 2 binnen 5 minuten vol is de tijd te meten tot reservoir 2 gevuld is.

Een meer gedetailleerde beschrijving is te vinden in het uitgebreide wedstrijdreglement.

Waar en wanneer?

De ontwerpwedstrijd wordt gehouden op woensdag 15 juni 2016. Voor het dagprogramma en de locatie zie menu item "Nieuws"