Ontwerpwedstrijd "Marktlander" woensdag 19 juni 2019  
Opdracht Reglement Nieuws Sponsors


Basis regels:
 1. De deelnemers hebben 5 minuten om de Marktlander in gereedheid te brengen.
 2. Twee teamleden mogen in het wedstrijdveld verblijven om de Marktlander te activeren.
 3. De andere teamleden nemen na het in gereedheid brengen plaats buiten het wedstrijdveld.
 4. Na het startsein wordt de Marktlander geactiveerd en de prestatie vastgesteld.
 5. Als er na het startsein iets mis gaat dan mag tot 5 minuten na het startsein opnieuw gestart worden.
 6. Het na de botsing met de ondergrond vervolgens voortbewegen over de ondergrond is de eerste uitdaging.
 7. De tweede uitdaging is om de Golden Box te lossen op de losplaats, 3 meter gemeten vanaf de gemarkeerde landingsplaats van de Marktlander.
 8. De gerealiseerde afstand X, tussen de gemarkeerde landingsplaats en de gerealiseerde losplaats wordt gemeten. De offset wordt hieruit berekend en levert een prestatiebeoordeling op.
 9. Het traject vanaf de tafel tot de losplaats wordt twee maal vastgesteld, waarvan de beste prestatie blijft staan.

Wedstrijdveld en elementdefinitie:

 1. De ondergrond is een harde bestrating (klinkers).
 2. De Marktlander wordt op een tafel geplaatst van circa L x B x H = 1.55 x 0.79 x 0.75 m.
 3. De Marktlander verplaatst autonoom van de tafel over de rand met breedte B.
 4. Om te voorkomen dat de Marktlander onder de tafel terecht komt, is er een schutboard aan de poten onder rand B gemonteerd.
 5. Er mogen geen hulpmiddelen in het wedstrijdveld worden geplaatst.
 6. De Marktlander mag in het wedstrijdveld geen onderdelen achterlaten.
 7. De gemarkeerde landingsplaats van de Marktlander bevindt zich direct langs rand B van de tafel (rode spot).
 8. De afstand van de landingsplaats tot de losplaats is een 180 graden cirkelboog van 3 meter.
 9. De afstand in het 2D-vlak, gemeten tussen de gemarkeerde landingsplaats (rode spot in wedstrijdveld), tot de gerealiseerde plaatsing van de Golden Box (snijpunt van diagonalen), is een maat voor de plaatsingsnauwkeurigheid (de offset).

De aandrijving en grootte van de Marktlander:

 1. De Golden Box die geplaatst moet worden is een rechthoekig stalen profiel van 80X50x3 mm met een lengte van 0.15m en een massa van 0,8 kg voorzien van een laklaag. In het midden van de oppervlakken van de container zijn boorgaten van 6,5 mm aangebracht.
 2. De Marktlander past, eventueel in gedemonteerde toestand, in een verhuisdoos van 0,48 x 0,32 x 0,33 m.
 3. De Marktlander is volledig demontabel, zodat reparaties op een later moment mogelijk zijn.
 4. Alleen framedelen mogen worden gelast.
 5. De aandrijving en het bewegingsmechanisme mogen vrij worden gekozen.
 6. De energiebron moet worden meegenomen met de Marktlander.
 7. De Marktlander moet autonoom bewegen (geen radiografische besturing toegestaan).
 8. Er mogen geen verbindingskabels / snoeren worden verbonden met de Marktlander.
 9. Het helpen/begeleiden van de Marktlander levert een strafmeter op en uitsluiting van de top 10 van de competitie.

Veiligheid en afwerking:

 1. Afwerking en veiligheid conform CE-markering, geen uitstekende draadeinden, scherpe randen, open ketting.
 2. Onderdelen die werken op basis van pyrotechniek (ontsteking van airbag) zijn niet toegestaan.
 3. De (accu)spanning van de aandrijving mag maximaal 50 Volt bedragen.
 4. Geen ducttape of tyraps. Voor het toepassen van houten constructiedelen is een motivatie per email nodig gericht aan de projectdocent. Deze kan vervolgens toestemming geven.
 5. Stalen componenten zijn beschermd tegen roesten. Verfspuiten is niet toegestaan binnen de TU gebouwen of op de TU terreinen.
 6. Het groepsnummer is vooraf duidelijk zichtbaar aangebracht op de marktlander (maluspunt bij testen indien nagelaten).
 7. Wie zich in het wedstrijdveld begeeft draagt handschoenen en een veiligheidsbril, geen open sandalen.

Ontwerpproces en rapportage:

 1. Het ontwerp ligt in Q3 volledig vast in een SolidWorks-model.
 2. Aan het einde van Q3 dient de prestatie van de Marktlander te worden voorspeld door middel van berekening (belasting door botsing, sterkte van onderdelen, snelheid).
 3. Aan het einde van Q4 wordt de werking geëvalueerd en dienen afwijkingen van de voorspelde prestatie te worden verklaard.

Kosten:

 1. Maakbaar in 5 werkplaatsmomenten van 4 uur.
 2. Materialen en koopdelen worden vergoed tot 100 euro, waarvan 80 euro vrij te besteden is en 20 euro gereserveerd is voor materialen te bestellen bij de IWS.
 3. Declaratie van kosten voor materialen en koopdelen vereist dat alle onderdelen met kostprijs zijn opgenomen in jullie kostprijsoverzicht.
 4. Sponsoring is toegestaan maar niet nodig. Een tegenprestatie zoals stickers op de Marktlander is toegestaan.
 5. Efficiënt materiaalverbruik wordt mede beoordeeld, bijvoorbeeld lichtgewicht (kleine dikte plaatstaal gezet, buis in plaats van stafmateriaal).
 6. Onder de prijswinnaars worden enkele gerealiseerde ontwerpen geselecteerd die beschikbaar blijven voor promotiedoeleinden. Hier wordt geen extra vergoeding voor gegeven. Het is daarom niet toegestaan om gesponsorde onderdelen te gebruiken op leenbasis.

Vragen en aanvullingen:

 1. Kijk op het Q&A forum op Brightspace voor aanvullende informatie. Is jouw vraag nog niet beantwoord op Brightspace, plaats jouw vraag dan op het forum.
 2. Als ontwerper is het van belang in de beginfase van de ontwerpopdracht de opdrachtgever te benaderen als er enige twijfel bestaat over wat de opdrachtgever (Brightspace Forum) echt zou willen en wat er in de opdracht beschreven staat. Waar het uiteindelijk om gaat is dat de opdrachtgever krijgt wat deze wenst. Dit kan afwijken van de beperkte oplossingsruimte die de opdrachtgever voor ogen heeft en het daaraan gerelateerde reglement dat is opgesteld.
 3. Door voortschrijdend inzicht kan de opdrachtbeschrijving nog worden aangepast. Aanpassingen zullen via Brightspace mededelingen worden gecommuniceerd.
 4. Het is ook mogelijk om op individuele basis per email toestemming te vragen om af te wijken van het reglement als dit in het voordeel is van de opdrachtgever.