Ontwerpwedstrijd "Container Handler" woensdag 20 juni 2018  
Opdracht Reglement Nieuws Sponsors


Basis regels1):

 1. De container handler (geschaald model) is demontabel en past in een verhuisdoos (zie ook regel 19)..
 2. Deelnemers hebben 10 minuten om de handler in gereedheid te brengen.
 3. De handler wordt, tijdens het in gereedheidbrengen, los op twee stalen rails geplaatst, midden tussen de laad- en losplaats.
 4. De onderlinge railafstand, gemeten aan de buitenzijde, bedraagt 300mm, raildoorsnede 20x20mm.
 5. Het is niet toegestaan de handler aan de stalen rails te klemmen.
 6. Er mogen geen hulpmiddelen in het veld worden geplaatst of afgesteund worden buiten de rails
 7. Een van de teamleden verblijft in het wedstrijdveld om de handler te bedienen.
 8. Een ander teamlid mag in het wedstrijdveld verblijven om de handler te begeleiden / omvallen te voorkomen. Actief begeleiden betekent opnieuw beginnen.
 9. De andere teamleden nemen na het in gereedheid brengen plaats buiten het wedstrijdveld.
 10. Na het startsein komt de handler in bedrijf en wordt de prestatie vastgesteld.
 11. Extra pogingen zijn toegestaan tot maximaal 5 minuten na het startsein.

Wedstrijdveld en element definitie:

 1. Het speelveld bestaat uit een houten plaat van 2.44x0.61m waarop een laad- en losplaats zijn gemarkeerd.
 2. Op de laadplaats staan stalen containers. Deze zijn vervaardigd van stalen profiel met afmetingen 100x100x3mm. Deze zijn op een lengte gezaagd van 240mm.
 3. De containers zijn voorzien van centreerpennen aan de bovenzijde en centreergaten aan de onderzijde.
 4. De stalen containers moeten verplaatst worden van de laadplaats naar de losplaats.
 5. De laad- en losplaats liggen recht tegenover elkaar.
 6. Er is een puntenverdeling gekoppeld aan de volgorde en wijze van stapelen zoals aangegeven in bijgaande afbeelding.
 7. Een lichtgewicht ontwerp verhoogt de prestatiescore. Afhankelijk van het gewicht van de handler ten opzichte van de andere deelnemende handlers worden aan een werkende handler 0-10 bonuspunten toegekend.

De aandrijving en grootte van de handler:

 1. De handler moet, eventueel gedemonteerd, in een verhuisdoos passen van 0.48x0.32x0.33m.
 2. Als aandrijving worden twee accuboormachines beschikbaar gesteld (zie sponsoring).
 3. De motoren dienen uit de accuboormachines te worden verwijderd. Deze worden vervolgens met 2 meter lange elektriciteitsdraad verbonden met de accuboormachine, waar de motor uit is gekomen.
 4. De motoren dienen vervolgens in de handler te worden gemonteerd. De boormachine zonder motor dient als afstandsbediening.
 5. Het teamlid dat in het wedstrijdveld de bediening van de handler doet, kan met in elke hand een accuboormachine de handler bedienen.
 6. Extra actuatoren voor bijvoorbeeld het vastpakken en loslaten van de container mogen worden toegepast. Deze actuatoren dienen eveneens op een afstand van 2 meter bediend te worden. Als hiervoor een elektrische spanning nodig is dan moet hiervoor gebruik gemaakt worden van de boormachine-accu. Een handmatig bediende actuator welke op afstand bediend wordt is eveneens toegestaan.

Verdere eisen aan de handler:

 1. De handler is zodanig demontabel, dat reparaties op een later moment mogelijk zijn.
 2. Eventuele framedelen mogen worden gelast, mits de overige onderdelen demontabel blijven.
 3. Het ontwerp ligt in Q3 volledig vast in een SolidWorks-model. Het vervaardigde ontwerp zal in Q4 overeenkomen met het ontwerp.
 4. Aan het einde van Q3 dient de prestatie van de handler te worden voorspeld door middel van berekening (hefkracht en snelheid).
 5. Aan het einde van Q4 wordt de werking geevalueerd en dienen afwijkingen van de voorspelde prestatie te worden verklaard.

Veiligheid en afwerking:

 1. Afwerking en veiligheid conform CE-markering, geen uitstekende draadeinden, scherpe randen, open ketting.
 2. Geen ducttape. Voor het toepassen van houten constructiedelen is een motivatie en is toestemming nodig van de projectdocent. Stalen componenten zijn beschermd tegen roesten. Verfspuiten is niet toegestaan binnen de TU gebouwen of op de TU terreinen.
 3. Het groepsnummer is vooraf duidelijk zichtbaar aangebracht op de handler (maluspunt bij testing indien nagelaten).
 4. Wie zich in het wedstrijdveld begeeft draagt handschoenen en een veiligheidsbril, geen open sandalen.

Kosten, materiaalverbruik en maakbaarheid:

 1. Maakbaar in 5 werkplaatsmomenten van 4 uur.
 2. Materialen en koopdelen worden vergoed tot 100 euro.
 3. Declaratie van kosten voor materialen en koopdelen vereist dat alle onderdelen met kostprijs zijn opgenomen in jullie kostprijsoverzicht. Voor het declareren van kosten in Q4 zijn bovendien originele kassabonnen en facturen vereist. Aankopen via marktplaats kunnen vanwege het ontbreken van een BTW bonnetje helaas niet worden gedeclareerd. Let op: Orderbevestigingen en offertes zijn geen facturen.
 4. Sponsoring is toegestaan maar niet nodig. Tegenprestaties zoals stickers op de Container Handler en het dragen van een T-shirt met bedrijfslogo is toegestaan.
 5. EfficiŽnt materiaalverbruik wordt mede beoordeeld, bijvoorbeeld lichtgewicht (kleine dikte plaatstaal gezet, buis in plaats van stafmateriaal).
 6. Onder de prijswinnaars worden enkele gerealiseerde ontwerpen geselecteerd die beschikbaar blijven voor promotiedoeleinden. Hier wordt geen extra vergoeding voor gegeven. Het is daarom niet toegestaan om gesponsorde onderdelen te gebruiken op leenbasis.
 7. Na afloop dienen de accuboormachine-onderdelen in een daarvoor beschikbare verzamelbak gescheiden te worden ingeleverd. Voor eigen gebruik behouden van de accuboormachines is ook toegestaan.

1)† Vragen en aanvullingen:

 1. Kijk op het Q&A forum op Brightspace voor aanvullende informatie. Is jouw vraag nog niet beantwoord op Brightspace, plaats jouw vraag dan op het forum.
 2. Als ontwerper is het van belang in de beginfase van de ontwerpopdracht de opdrachtgever te benaderen als er enige twijfel bestaat over wat de opdrachtgever (mailto: AvB) echt zou willen en wat er in de opdracht beschreven staat. Waar het uiteindelijk om gaat is dat de opdrachtgever krijgt wat deze wenst. Dit kan afwijken van de beperkte oplossingsruimte die de opdrachtgever voor ogen heeft en het daaraan gerelateerde reglement dat is opgesteld.
 3. Door voortschrijdend inzicht kan de opdrachtbeschrijving nog worden aangepast. Aanpassingen zullen via Brightspace mededelingen worden gecommuniceerd. 

Het is ook mogelijk om op individuele basis toestemming te vragen om af te wijken van het reglement als dit in het voordeel is van de opdrachtgever.